برگزاری آزمونهای آنلاین پایه های هفتم و هشتم طبق برنامه

طبق برنامه ی داده شده به دانش آموزان پایه هفتم و هشتم، امتحانات نهایی سال تحصیلی 99-1400 به صورت منظم و در زمان تعیین شده در حال برگزاری می باشد و دانش آموزان موظف هستند پاسخ سوالات خود را به موقع و پس از اتمام مهلت آزمون برای مدیریت محترم ارسال نمایند.