برگزاری کلاسهای رفع اشکال برای دروس اختصاصی پایه های هفتم و هشتم

برای برخی از دروس اختصاصی دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم، مانند ریاضی، شیمی، زیست و... قبل از روز برگزاری آزمون، کلاسهای رفع اشکال برگزار می شود تا دانش آموزان بتوانند پس از مطالعه درس ها و مواجهه با مشکلات احتمالی، به بررسی و رفع آن ها توسط دبیر مربوطه بپردازند.