برگزاری کلاس های رفع اشکال برای تمامی دروس پایه نهم

برای تمامی دروس پایه نهم، روزهای قبل از هر آزمون، کلاسهای رفع اشکال برگزار می شود تا دانش آموزان بتوانند پس از مطالعه دروس و مواجهه با مشکالات احتمالی، به رفع آنها توسط دبیر مربوطه بپردازند.