دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان

کارت ورود به جلسه ی آزمون تیزهوشان دانش آموزان پایه نهم در تاریخ 1400/03/11 دریافت و به دانش آموزان تحویل داده شد.

به امید موفقیت دخترهای کوشای مدرسه ایران دخت