باز آمد بوی ماه مدرسه

شروع سال تحصیلی بعد از دو سال مجازی به صورت حضوری و با شور خاص

آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن، تا مقصد بزرگ شدن، بر دانش آموزان عزیز مبارک!

گزارش تصویری