جشنواره سفره سلامت

جشنواره غذای سالم با هدف آشنایی دانش آموزان با ارزش غذایی خوراکی در دبیرستان برگزار شد .

جشنواره صبحانه سالم

گزارش تصویری